LÉČEBNÉ METODY

REHABILITACE

 • kineziologické rozbory
 • diagnostika a terapie funkčních poruch, terapie po úrazech, ortopedických a spondylochirurgických operacích, při neurologických onemocněních
 • mobilizace páteře a periferních kloubů
  techniky měkkých tkání
 • reedukace pohybových stereotypů
 • reflexní a vazivové masáže
 • aktivace hlubokého stabilizačního systému
 • léčba funkční ženské sterility podle Ludmily Mojžíšové
 • léčebné techniky McKenzie, Brunkow
 • léčebné techniky podle prof.Vojty a prof. Lewita
 • Dornova metoda a Breusova masáž
 • S-M systém MUDr. Smíška
 • diagnostika a terapie u idiopatické skoliózy
 • komplexní cvičení pro skoliozy dle Schrotthové
 • spirální stabilizace páteře
 • respirační fyzioterapie
 • sensomotorická stimulace
 • léčba pomocí PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace)
 • cvičení na míčích, na Bosu, s Thera-bandy, Overbally apod.
 • míčková facilitace
 • akrální koaktivační terapie
 • spirálová dynamika
 • škola zad MUDr. Rašev, ergonomické poradenství
 • terapie plosky nohy

TEJPING A KINEZIOTEJPING

 • Medical taping a kinesiotaping

ELEKTROLÉČBA

 • rázová vlna
 • high intensity laser
 • magnety
 • ultrazvuk
 • laser
 • DD proudy
 • interferenční proudy
 • stimulační proudy pro elektrogymnastiku i el. stimulaci
 • Träbertovy proudy
 • faradický a neofaradický proud
 • ruská stimulace
 • čtyřpólová interference
 • TENS
 • kombinovaná terapie
 • elektrodiagnostika
 • galvanický proud
 • Leducův proud
 • H-vlny
 • spastické proudy
 • Rebox
 • Solux
 • Lavatherm
 • parafínové vany

VODOLÉČBA

 • nejnovější vířivé vany s hydromasážními tryskami na bederní páteř a končetiny

LYMFODRENÁŽE

 • certikované, odborně prováděné, manuální celotělové a přístrojové lymfodrenáže
 • poslední řada přístrojů na pneumatickou lymfodrenáž
 • Lymphastim 12 Topline

UHLIČITÉ KOUPELE

 • vakové suché uhličité koupele

MASÁŽE

 • klasické, reflexní, lávovými kameny, míčky, přístrojové, baňkování