SMLOUVY SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – VZP (111)
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR – ZPMVČR (211)
  • Oborová zdravotní pojišťovna – OZP (207)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna – VOZP (201)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – ČPZP (205)
  • Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna Škoda – ZPŠ (209)